Víte, jakou máte spotřebu vody

Cena pitné vody (vodného a stočného) sice o něco stoupla, ale stále to není komodita tak drahá, jako jsou paliva pro spalovací motory nebo zemní plyn. Možná, že i z tohoto důvodu častokrát přehlížíme spotřebu vody v domácnosti, a nesnažíme se o tak razantní úspory, jak tomu bývá například u spotřeby elektrické energie.

kovové potrubí s ventilem

Mít přehled o spotřebě vody v průběhu celého roku se však vyplatí i z jiného důvodu, a sice kvůli skryté technické závadě na rozvodech vody v domě. Může totiž dojít k porušení potrubí nebo armatur v místech, která nenavštěvujeme tak často, jako jsou sklepení, přístavky, garáže, kůlny či altány, a odtud může voda unikat do okolní zeminy nebo stavební konstrukce. Zjistíte to možná až dost pozdě, poté, co se vám protočí panenky při pohledu na vyúčtování spotřeby vody, když z původních sedmdesáti kubíků za rok spotřeba vyskočí na pětinásobek.

Únik vody z potrubí snadno zaznamenáte při průběžné kontrole vodoměru, není to vůbec pracné, stačí si na to jen vzpomenout nebo si zapsat tento úkon do diáře. Stačí jednou za měsíc odečíst spotřebu a porovnat ji s předchozí hodnotou, pokud se nebude výrazně lišit, můžete být klidní.

kapající voda z kohoutku

V opačném případě je naštěstí snadná pomoc, vyhledávání úniku vody https://www.kanalizace-instalateri.cz/unik-vody je dnes velice přesné a spolehlivé, provádí to instalatérské firmy technologií poslechových tyčí Hykron anebo pomocí formovacího plynu. Vyhledání úniku vody je velmi přesné a umožňuje pak i snadnou nápravu, kdy není nutné vybourávat velkou část stavební konstrukce.

Vyhledat přesné místo úniku vody se vyplatí nejen ve skrytých prostorách, ale i uvnitř domu, např. při závadách podlahového vytápění. Tehdy pak stačí demontovat jen malý kousek podlahové krytiny a situaci řešit operativně okamžitým odstraněním závady. Zároveň to znamená významně snížit náklady na opravu či rekonstrukci, které by u vybourání celé podlahy byly značné.