Budoucnost autonomních kamionů

V Německu byl v roce 2019 dokončen pilotní výzkumný projekt sponzorovaný Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, kdy jeden řidič řídil dva dálkově elektronicky propojené kamiony. Výzkum probíhal mezi Norimberkem a Mnichovem, s kamiony bylo najeto ve zkušebním provozu více než 35 tisíc kilometrů. Podle konstatování řidičů byla jízda se dvěma kamiony bezpečná a pohodlná, nedošlo k žádným kritickým situacím, přestože kamiony měly mezi sebou velmi krátkou vzdálenost, v rozmezí 15 a 21 metrů. Rovněž došlo k ne nevýznamné úspoře paliva.

Jedná se o nově se rozvíjející trend, s jeho využitím se výhledově stane mezinárodní kamionová doprava efektivnější a ekologičtější. Bude široce využíván v celé logistické síti.

kamion řidič

Mobilita budoucnosti bude propojená a automatizovaná, stejně jako logistika a její jednotlivé operace. Digitálně řízený konvoj, kdy jeden řidič řídí jeden nebo i více dalších kamionů za sebou, takzvaný platooning, bude brzy postupně zaváděn do běžného provozu. Proces je podporován technickými systémy, první vozidlo určuje rychlost a směr a ostatní vozidla jej následují. Umožní, aby se logistické procesy staly efektivnějšími, bezpečnějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí. Podle předběžných odhadů je možné platooning využít na přibližně 40 procentech tras evropské přepravní sítě.

kamion konvo

Ke konečné aplikaci do skutečného provozu jsou zapotřebí ještě další funkční zkoušky. Při testech se ukázalo, že systém digitálního řízení pracoval 98 procent času bez zásahu řidiče. Mnohem méně, než se očekávalo, byly zapotřebí aktivní zásahy řidiče, bylo to v průměru pouze jedenkrát za 2 tisíce ujetých kilometrů. Spotřeba paliva se snížila o téměř 4 procenta.

Zkoumaly se i psychosociální a neurofyziologické účinky na řidiče. Podle jejich hodnocení důvěřovali technologiím a cítili se bezpečně, žádnou situaci nepopsali jako nekontrolovatelnou.