Jde to i jinak


Složitý vývoj ve světě v souvislostech s krizí mezi Ukrajinou a Ruskem s následným zavedením sankcí vůči Rusku, odhalil, jak křehký je trh s energiemi, jak náchylný k výkyvům a jaké nebezpečí skýtá orientace se na výrobu energie z paliv, jako je plyn, uhlí a ropa. Složitý vývoj, kterým naše země v minulém století procházela nás navíc zcela vazalsky vrhla do svévůle Ruska a naše orientace v dodávkách paliv, zcela na Rusko, nebyla zcela vizionářská. Přes mnohá varování, ale žádná změna doktríny nebyla učiněna a nyní sklízíme shnilé ovoce, naší nepromyšlené hospodářské strategie v oblasti nákupu surovin, nutných k zabezpečení energetického chodu země.

ceny na burze

Nicméně zůstat stát a čekat se založenýma rukama, až se trh zhroutí, nelze a máme zde dobu, kdy je nutné provést, nejen změnu doktrín a hospodářské orientace ve vztahu k energiím, ale i změnit myšlení lidí a hlavně, tuto změnu podpořit ze strany státních orgánů, aby nezůstalo jen u dobrých předsevzetí, které ale občané, nemohou realizovat z finančních ohledů. Zde je úkol státu, coby nositele a hlavně podporovatele nových trendů ve výrobě energií nezastupitelný. Využívání obnovitelných zdrojů, je jedním z nejdůležitějších úkolů státu, jak přežít dnešní, velmi neveselou situaci na trhu s energiemi a dle prognóz se tato situace může zhoršit, ale zároveň budovat pozici pro prosperitu a zvýšení standardu u obyvatelstva do budoucna a pro stát, získat co nejmenší závislost na tradičních druzích paliv k výrobě energií. Křehkost tohoto nestabilního trhu se nyní projevila v plné nahotě.

slunce

Jednou z možností, jak ulevit, již tak exponovaným rozpočtům českých domácností jsou malé domácí fotovoltaické elektrárny, dále jen FVE. O jejich výhodnosti se ví dlouho a naše společnost je realizuje již řadu let. Obrovský potenciál této výroby elektrické energie, by mohl z velké části vyřešit neuvěřitelně vzrůstající ceny na trhu energií a vyloučit možnost, že se pro české domácnosti stane elektrická energie luxusem. Možnosti vaší nemovitosti k instalaci FVE, pomocí střešních solárních panelů a nezbytnou kapacitu, včetně uchovávání elektrické energie do baterií pomůžeme navrhnout, pomůžeme se získání státní podpory k výstavbě FVE a pomůžeme zajistit způsob a zdroj financování, projektování a realizace FVE, jsou našim denním chlebem. Více informací naleznete zde: fotovoltaika Brno Sunus a nám nezbývá než se těšit na spoustu čisté energie vyrobené na námi realizovaných FVE.