Elektrokotle jako zdroj vytápění

Vytápění bytu či domu lze řešit několika způsoby. Jedním ze způsobů jsou kotle na tuhá paliva, kde ale samozřejmě k topení potřebujete dřevo, uhlí nebo biomasu. To se může docela prodražit. Další možností je vytápění tepelným čerpadlem (vzduch/voda nebo vzduch/vzduch). Jejich pořízení sice bývá nejnákladnější, ale investice se brzy vrátí, jelikož jde o jeden z nejlevnějších způsobů vytápění. Stále hodně užívané jsou plynové kotle. Jedná se o ekologický způsob vytápění, je praktický, ale je nutné zařídit 1x ročně servisní prohlídku odborníkem (ceny revizí se pohybují mezi 1000Kč – 2000Kč). V dobře zateplených budovách, novostavbách, nízkoenergetických nebo pasivních domech se dnes využívají elektrokotle.

Elektrokotel v bytě - novostavba

Elektrokotle byly dříve zatracovány kvůli vysokým nákladům na provoz a stále rostoucí ceně elektřiny. To dnes není tak jednoznačné. Jednak proto, že rostou i ceny plynu a také záleží na zvážení, kde je takovýto druh vytápění vhodný a kde nikoliv. Hodí se zejména do budov s nízkými tepelnými ztrátami, které nepotřebují tolik energie na vytápění. Použití se nabízí také tam, kde chybí přípojka na plyn. Hlavními výhodami elektrokotle jsou ekologický a čistý provoz, snadná montáž i obsluha, nejsou hlučné a nepotřebují komín. Nevýhodou je pak především výše zmiňovaná cena elektrické energie. Lze však zažádat o dvoutarifní sazbu (dříve noční proud). Provozní náklady si lze snížit vhodnou regulací a také vhodným typem radiátorů.

Elektrokotel - revize

I u elektrokotlů je ovšem vhodné zajistit pravidelné revize, které zajistí bezchybný provoz. Revizní protokol slouží jako doklad především v případě nějaké škodné události, kdy žádáte od pojišťovny vyplacení odškodného. Obrátit se můžete na některou z firem, které mají odpovídající certifikaci a osvědčení k provádění revizí. Jednou z takových profesionálních firem je Reno-tech. Ceny revizí elektrokotlů https://revize-elektro-revtech.cz/revize-elektrokotle/ jsou však nižší než u plynových kotlů, pohybují se v řádech několika stovek korun.